Basene

Eventyrskogen
Eventyrskogen er basen for 1.trinn. Det er et eget bygg som ligger nærmest lekeplassen og fotballbanen. Eventyrskogen kalles også for Bygg C.

Personalet:
- Uzma Sabir (baseleder)
- Nazima Yasir
- Valtrime Bakiji Huseyin Ekici

Miljøarbeider:
Jan Christian Gulbransen
  
Kontaktinformasjon:
Tlf: 48166529

E-post: uzsaa001@osloskolen.no

AKS leder
:
Tlf: 22820860

E-post:  saima.ahmed@ude.oslo.kommune.no

_______________________________________________________________________________________

Regnbuen
Regnbuen er basen for 2. trinn og ligger i 2.etg. i bygg D. Her har vi sambruk med skolen. 

Personalet:
- Vysnavy Thangavadivel – Baseleder
- Saima Shah
- Shabeela Akthar
- Tonje Groven

Miljøarbeider:
Jan Christian  Gulbransen

Kontaktinformasjon:
Tlf: 90083122
E-post: vysnav1508@osloskolen.no


AKS leder
:
Tlf: 22820860

E-post:  saima.ahmed@ude.oslo.kommune.no

_______________________________________________________________________________________

 

Jupiter
Jupiter er basen for 3. trinn og ligger i 2. etg i bygg D. Her har vi sambruk med skolen.

Personalet:
- Miran Kadri – Baseleder
- Bala Asaad
- Ljiljana Glisic
- Anette Buenaventura

Kontaktinformasjon:
Tlf: 48194009
E-post: miran1410@osloskolen.no


AKS leder:

Tlf: 22820860

E-post:  saima.ahmed@ude.oslo.kommune.no

_____________________________________________________________________________________

 

Neptun
Neptun er basen for 4. trinn og ligger i 1. etg i bygg D. Her har vi sambruk med skolen.

Personalet:

- Miran Kadri – Baseleder
- Fatime Redjepi
- Hedjia Seceragic

Miljøarbeider:
Jan Christian  Gulbransen
 

Kontaktinformasjon:
Tlf: 48188854
E-post: miran1410@osloskolen.no

AKS leder:
Tlf: 22820860

E-post:  saima.ahmed@ude.oslo.kommune.no