Satsningsområder

kano

NATUR, TEKNIKK OG MILJØ

Mål:
Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk samt oppøve en økt miljøbevisshet.

 

 

 

FYSISK AKTIVITET OG LEK

Mål:
Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal eleven videreutvikle sine sosiale og grunnleggende ferdigheter, og gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap.

 

 

 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

Mål:
Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur og få mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk.

 

 

 

MAT OG HELSE

Mål:
Aktivitetsskolen skal legge til rette for at måltidet fungerer som en læringsarena for sosiale og språklige ferdigheter.

 

 

 

 

LEKSER OG FORDYPNING

Mål:
Gjennom leksehjelptilbudet skal elevene gis mulighet for faglig utvikling og progresjon.

 

 

 

 

SOSIALE FERDIGHETER

Mål:
Aktivitetsskolen skal være en arena for utvikling av sosial kompetanse og allsidige ferdigheter i samhandling med andre i ulike situasjoner.