Aktuelt

mai

Endelig er våren her, og sommeren er rett rundt hjørnet:) 

Aktivitetsskolene i bydel Alna og Stovner er i full gang med planlegging av årets Sommerklubb. Det blir mange flotte og spennende aktiviteter, så det er bare å glede seg.

 

Oslo bystyre har vedtatt at elever ved skoler i noen utvalgte bydeler får tilbud om gratis kjernetid i Aktivitetsskolen. Skoleåret 2017/2018 gjelder dette skoler i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand. 

Hvem får gratis kjernetid i Aktivitetsskolen? 

Elever på 1. og 2. trinn kan få gratis kjernetid i Aktivitetsskolen (AKS) skoleåret 2017/2018. Elevene kan også få heldagsplass til redusert pris. 

Dette er gratis: 

  • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per uke.
  • Eleven kan være på AKS to dager i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien og sommerferien, utenom juli da AKS er stengt). 

Elever som ønsker å være på AKS mer enn dette, kan kjøpe heldagsplass til redusert pris. 

Heldagsplass til redusert pris: 

En heldagsplass koster fra 223 til 947 kroner avhengig av foresattes inntekt. Med heldagsplass kan eleven være på AKS både før og etter skoletid og alle dager i skolens ferier (utenom juli). 

Økt deltakelse og styrket språkkompetanse

AKS er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen. Målet med gratis AKS-tilbud for skolestartere er: 

  • Å styrke elevenes språkferdigheter
  • Å øke deltakelsen i AKS
  • Å heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud

 

Les mer om gratis kjernetid og hvordan du søker plass.

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-kjernetid-i-aktivitetsskolen/ 

Ta kontakt med skolen hvis du ønsker mer informasjon eller hjelp til å melde på eleven.

 

Aktivitetsskolen (AKS) er en alternativ læringsarena før og etter skoletid. AKS skal i samarbeid med skolen styrke barnas faglige og sosiale utvikling.

Sammen med skolen skal vi videreutvikle barnas norskspråklige ferdigheter, grunnleggende ferdigheter og sosiale kompetanse gjennom læringsstøttende aktiviteter.

Aktivitetsskolen Lutvann
Lutvann Aktivitetsskole har i skoleåret 2016/2017 120 barn. 1. trinn har lokaler i C-bygget, mens 2., 3., og 4. trinn holder til i D-bygget. 

Gratis Aktivitetsskole for elever i 1. klasse skoleåret 2016/2017.
Barnet ditt kan være på AKS hver dag etter skoletid, 12 timer i uken og 2 dager i skolens ferier. 

Vi er utrolig glade for at vi i løpet av august måned har kunnet ønske alle våre 1. trinns elever velkommen i AKS.