Aktuelt

Februar

Vintermåneden?  Hvor har det blitt av kuldegradene og snøen som vi er vant til å ha vinterstid?

Vi får virkelig håpe at den "gammeldagse" vinteren kommer tilbake slik at barna igjen kan bruke ski, skøyter og akematter.

Se for øvrig egen aktivitetsplan for vinterferien, f.o.m. 20. februar t.o.m. 24. februar. Påmelding og aktivitetsplan blir sendt hjem som ranselpost.

HUSK PÅMELDINGSFRIST TIL HELDAGSÅPENT I VINTERFERIEN:   7. FEBRUAR

 

Aktivitetsskolen (AKS) er en alternativ læringsarena før og etter skoletid. AKS skal i samarbeid med skolen styrke barnas faglige og sosiale utvikling.

Sammen med skolen skal vi videreutvikle barnas norskspråklige ferdigheter, grunnleggende ferdigheter og sosiale kompetanse gjennom læringsstøttende aktiviteter.

Aktivitetsskolen Lutvann
Lutvann Aktivitetsskole har i skoleåret 2016/2017 120 barn. 1. trinn har lokaler i C-bygget, mens 2., 3., og 4. trinn holder til i D-bygget. 

Gratis Aktivitetsskole for elever i 1. klasse skoleåret 2016/2017.
Barnet ditt kan være på AKS hver dag etter skoletid, 12 timer i uken og 2 dager i skolens ferier. 

Vi er utrolig glade for at vi i løpet av august måned har kunnet ønske alle våre 1. trinns elever velkommen i AKS.