Leksetid

lekser

3. trinn

Tirsdager kl. 14.15-15.00.
Ansvarlig: Miran

4. trinn

Tirsdager kl. 14.15 - 15.00
Ansvarlig: Miran