Om våre tilbud

barn som bader

Aktivitetsskolen består av fem baser/avdelinger

  • Eventyrskogen er basen for 1.trinn og ligger i C-bygget
  • Regnbuen er basen for 2.trinn og ligger i 2. etg. i D-bygget
  • Jupiter er basen for 3. trinn og ligger i 1. etg. i D-bygget
  • Neptun er basen for 4. trinn og ligger i 1. etg. i D-bygget
  • Soltoppen er basen for spesialklassen og ligger i 2. etg, i D.bygget 

Eventyrskogen blir kun brukt av AKS, mens på de øvrige basene er det sambruk med skolen. Aktivitetsskolen ønsker å videreføre de samme tanker og regler som
skolen praktiserer til enhver tid. For å skape trygghet og trivsel for barna og personalet, er det lagt til rette for et planmessig og strukturert samarbeid mellom ansatte i skolen og Aktivitetsskolen. Vi samarbeider tett med lærerne på 1.–4. trinn samt sosiallærer, helsesøster og skolens ledelse. Vi deltar også på ansvarsgruppemøter/tverrfaglige møter vedrørende enkelte barn. 

Vi ønsker å legge til rette for varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter for barna. Sammen med skolen skal vi videreutvikle elevenes grunnleggende ferdigheter og sosiale kompetanse gjennom ulike aktiviteter som gir mestringsfølelse. Men vi ønsker også å gi rom for den frie leken som har stor betydning for barnas sosiale utvikling. Aktivitetsskolen skal også preges av mye "gøy og moro"!

 

Ferier

Vi har egne planer i alle skolens ferier med ulike aktiviteter og påmelding i forkant. Planene blir sendt hjem som ranselpost og lagt ut på vår hjemmeside under "Aktuelt".

Betalingsaktiviteter

Driftstyret på Lutvann skole har vedtatt at det ikke skal være betalingssktiviteter ved Lutvann Aktivitetsskole.