Massetesting av elever

Hold avstand, vask hendene

Testingen er frivillig, men vi oppfordrer alle elever på barnetrinnet til å teste seg regelmessig to dager i uken, på tirsdager og fredager. Unntaket er elever som har hatt korona de siste 12 månedene, og de som har fått to doser koronavaksine.

Elevene skal kun bruke testene fra skolen på disse to dagene. Hvis en elev får symptomer og må testes utenom tirsdag og fredag, skal eleven oppsøke et testsenter. 

Elevene må fremdeles være i karantene hvis 

 • de kommer fra et land med innreisekarantene 
 • de har symptomer på koronavirus 
 • de er husstandsmedlemmer eller tilsvarende "nære nærkontakter" til en smittet 

Hvorfor selvtest? 
FHI og Helsedirektoratet vuderer at regelmessig testing vil gi lavere smittenivåer enn tidligere smittesporing og karantenesetting. Dette igjen vil sikre lavest mulig sykdomsbyrde for elevene og dermed mest mulig tid på skolen. Ved å teste regelmessige intervaller, vil man kunne fange opp elever som er smittsomme.  

Hvis en elev tester positivt?  
Når skolene starter med massetesting, skal det ikke lenger gjennomføres smittesporing av elever. Det kan likevel bli noe smittesporing på skolen knyttet til ansatte som ikke er del av massetestingen. 

 1. Eleven som tester positivt skal gå i isolasjon og holde minst 2 meter avstand til andre. Bruk munnbind. 
 2. Eleven tar en PCR-test, enten ved å 
  1. bestille time for test på nett
  2. bruke drop-in ved et av de kommunale testsentrene i Oslo 
  3. ringe koronatelefonen på 21 80 21 82  (elever som bor utenfor Oslo, ringer koronatelefonen der de bor)
 3. Hvis PCR-testen er positiv, får smitteteamet automatisk beskjed, og tar kontakt med eleven som har testet positivt.
 4. Eleven må fortelle husstandsmedlemmer og tilsvarende nære om at de må gå i karantene. Det er unntak fra smittekarantene for fullvaksinerte, og unntak for delvaksinerte hvis de tester seg
 5. De andre elevene fortsetter kun med de faste testene, og trenger ikke å være i karantene.