Oversikt over ferie og fridager i mai og juni

sommertre

Tirsdag 1. mai

Arbeidernes dag

Torsdag 10. mai

Kristi himmelfartsdag

Fredag 11. mai

Fridag

Torsdag 17. mai

Grunnlovsdag

Mandag 21. mai

2. pinsedag

Fredag 22. juni

Sommerferie