Skolen får ny e-post og postadresse fra 13. desember 2018

Nybygget

Lutvann skole får ny e-post og postadresse fra og med 13. desember 2018. Vennligst benytt de nye adressene ved fremtidige henvendelser til skolen.

E-post:
postmottak@ude.oslo.kommune.no
NB! Husk å skrive "Lutvann skole" i emne/tittelfeltet når du sender e-post

Postadresse:
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Lutvann skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo