Velkommen til 1. trinn på Lutvann aktivitetsskole

Her på Lutvann AKS fokuserer vi på å videreføre den gode læringen som skjer på skolen, inn i morsomme og spennende aktiviteter i AKS-tid. Aktivitetsskolen åpner 2. august. Det er ca. 2 uker før første skoledag. Frem til skolestart vil en av lærerne på skolen være på AKS hver dag for å forberede elevene til skolestart. Da vil de være godt forberedt til de begynner på skolen. De blir bedre kjent med hverandre, regler og rutiner. Vi anbefaler alle skolestartere å delta noen dager i denne perioden. Det er eget program for skolestartere. Trenger du hjelp med å søke? Ta kontakt med oss.

elev på aks