Velkommen til skolestart mandag 16. august!

Barn hopper paradis.

Oppmøte for 1. trinn starter kl 9:00 i øvre skolegård og slutter kl 12:00 (ikke morgenåpning på AKS for 1.trinn). Det blir anledning til å ta noen bilder av eget barn i klasserommet. Etter at skoledagen er slutt, er Aktivitetsskolen åpen. Mange velger å feire litt sammen, og har fri resten av dagen. Dette er selvfølgelig opp til hver enkelt familie. 

De øvrige trinnene starter kl 8:30 og slutter kl 13:00.

AKS er åpent som vanlig uten frokostservering (7.30-8.30 og fra undervisningsslutt til 16.45)

Vi gjør oppmerksom på at vi starter skoleåret på grønt nivå og avventer litt med skolefrokosten. Vi ser an smittesituasjonen i bydelen.

Smittevernet på skolen ivaretas på samme måte som før sommerferien, og bygger på tre hovedprinsipper:

  • Syke barn, ungdommer og ansatte skal ikke møte på skolen
  • God rutiner for håndhygiene og renhold
  • Redusert kontakt mellom personer

Vi gleder oss til å starte på et nytt skoleår!

Hilsen personalet på Lutvann