Hovedseksjon

Bading på Haukåsen for 3. trinn

Bading på Haukåsen

Vi deler elevene inn i to grupper, 3A og 3B. Det vil være med to voksne som begge har livredningskurs. Skoleåret 2019–2020 foregår badingen på onsdager fra kl. 14.30–16.00.


Miran Kadri leder svømmekuret. Han har lang erfaring med svømmetrening og er nå klar for å vise barna på Lutvann AKS gleden av å være i vann men enkle øvelser. 

Husk å sende med elevene badetøy og håndkle.