Hovedseksjon

Ny på Lutvann

skolebilde

Vårt elevsyn

 • Vi tror at alle barn har lyst til å lære
 • Vi vet at alle barn har ulike behov
 • Vi mener at alle barn er like mye verdt

 

Elevene

Vi forventer at våre elever:

 • er ærlige, omsorgsfulle og høflige
 • gjør sitt beste på skolen og med hjemmearbeidet
 • følger de lover og regler som gjelder på skolen
 • respekterer alle skolens ansatte
 • viser hverandre respekt

 

Lærere

Dere kan forvente lærere som:

 • er tydelige voksne
 • er trygge ledere
 • har gode kunnskaper i fagene
 • er gode formidlere
 • ser hver enkelt elevs behov
 • skaper et godt miljø for læring
 • tar mobbing og vold på alvor

 

Foresatte

Foresatte Dere kan være sikre på at:

 • lærerne ønsker å samarbeide med dere
 • dere blir innkalt til utviklingssamtale to ganger i året
 • skolens ledelse ønsker å ha god kontakt med dere
 • alle i skolesamfunnet er der for dere

 

Hjemmene

Vi forventer at dere:

 • gir oss den informasjonen dere mener er viktig for barnets skolegang
 • er aktive i forhold til det som skjer på skolen
 • passer på barnet kommer til skolen i rett tid
 • ser til at barnet kommer på skolen dersom det ikke er sykt
 • hjelper barnet med å gjøre hjemmearbeid
 • hjelper barnet med å holde skolesakene i orden
 • passer på at barnet har egnet påkledning – husk vi er mye ute!
 • passer på at barnet får nok søvn, spiser frokost og har med matpakke
 • hjelper oss med å lære barna god språkbruk og ikke banne eller svare stygt
 • hjelper oss å motarbeide mobbing