Hovedseksjon

Aktivitetstimen

Aktivitetstimen

Glede, trygghet og trivsel er viktige stikkord i et godt læringsmiljø. 

Aktivitetstimen er full av glade og aktive barn. Lek og aktivitet på tvers av klassetrinn skaper trygghet og forebygger mobbing.

 

 

 

 

Det har vært fokusert mye på betydningen av måltider og fysisk aktivitet. Elevene trenger begge deler for i mest mulig grad å være motivert og aktive i læringsprosesser. Det har vi tatt konsekvensen av. Derfor er det pedagogiske personalet delt inn i fire lag med ansvar for aktivitetstilbudene hver sin dag.

 

 

 

En gang i uka har hvert trinn tilbud om å bruke læringssenteret. Elevene stortrives, ute som inne. Når de er ferdig med å spise, er de raske med å finne ut hvilke aktivitetstilbud deres gruppe har akkurat den dagen. Tilbudene er slått opp i alle klasserom.