Hovedseksjon

Kontakt AKS

Personalet AKS

 Telefonnr.:

 

Aktivitetsskoleleder:              22 82 08 60
Eventyrskogen (1. trinn) :     481 66 529
Regnbuen (2. trinn):              900 83 122
Jupiter (3. trinn):                    481 94 009
Neptun (4. trinn):                  481 88 854
Soltoppen:                             469 42 301

E-post:

saima.ahmed@ude.oslo.kommune.no

Adresse:

Lutvann Aktivitetsskole
Dr. Dedichensvei 75
0675 Oslo