Elevrådet

Elevrådet 2018

Elevrådet består av:                              

Representanter:

Vara:

7: Nathan og Tor-Arne

Hermela og Mehreen

6: Altin og Taha

Maria og Solyana

5: Sarah og Jakob

Haitam og Rahim

4: Markos og Shayan

Martin og Amaan

 

Møteplan skoleåret 2018-2019.

 

Elevrådet på Lutvann er veldig engasjert i at alle elevene på skolen skal ha det godt:

 • Det er fokus på at alle skal ha noen å være sammen med på skolen og at ingen skal gå alene.
 • Det er fokus på at skolen skal være ren og ryddig.

 

Litt om elevrådsarbeidet

Som tillitsvalgt er det viktig å tenke på at man er valgt til å være representant for klassen og elevene. Man må være åpen for alle saker og alle elever, uansett hva man synes om det eller dem i første omgang. Det er viktig at man avholder klasseråd og plukker opp de små tingene. Som elevrådsrepresentant må man være på vakt, for man skal tale elevenes sak og gjøre slik at alle blir hørt.

 • Elevrådet har laget en sang til Lutvann skole.
 • Elevrådet skal delta i et møte med Foreldreutvalget (FAU).
 • Elevrådet har ansvar for lekeledere.

 

Hva er en lekeleder?
Lekeledere har en viktig oppgave. De skal jobbe for at barna her på Lutvann skole får det hyggelig i aktivitetstimen.

Elevrådet har besluttet at det er elever på 5. - 7.  trinn  kan søke på jobben som lekeledere. Dette er de eldste elevene og de som best kan ta ansvar for å igangsette aktiviteter og lek for de yngste elevene. 

Det er viktig at en lekeleder tar jobben på alvor. Man må inkludere alle som vil være med, og være et godt forbilde for de yngre elevene. 

Lekelederjobben er organisert slik:

 • Lekeledere blir plukket ut av de som søker.
 • Lekeledere jobber i par fordelt utover skolegården.
 • Det er en egen lekelederkomite som skal hjelpe til med å finne på leker til aktivitetstimen.
 • Man jobber i en periode på 12 uker.
 • Det er 6 lekeledere på en uke, så får man fri noen uker før man er lekeleder igjen.
 •  Når perioden er over gjør vi hyggelig sammen som takk for innsats.