Elevrådet

Elevrådet

Elevrådet består av:                              

Representanter:

Vara:

7: Sarah og Martin

Daniel og Elin

6: Anna Sabra og Tor-Arne

Nathan og Emilie

5: Mueed og Nadirah

Elise og Artin

4: Lade og Isabella

Dion og Isabel

 

 


Elevrådet ledes av Sarah. Tor-Arne er nestleder.

Møteplan skoleåret 2017-2018

 

Elevrådet på Lutvann er veldig engasjert i at alle elevene på skolen skal ha det godt:

  • Det er fokus på at alle skal ha noen å være sammen med på skolen og at ingen skal gå alene.
  • Det er fokus på at skolen skal være ren og ryddig.

 

Elevrådet har laget en sang til Lutvann skole.

Elevrådet skal delta i et møte med Foreldreutvalget (FAU).

Elevrådet har ansvar for lekeledere.

 

Hva er en lekeleder?
Lekeledere har en viktig oppgave. De skal jobbe for at barna her på Lutvann skole får det hyggelig i aktivitetstimen.

Elevrådet har besluttet at det er elever på 7. trinn som kan søke på jobben som lekeledere. 7. Trinn er de eldste elevene og de som best kan ta ansvar for å igangsette aktiviteter og lek for de yngste elevene. 

Det er viktig at en lekeleder tar jobben på alvor. Man må inkludere alle som vil være med, og være et godt forbilde for de yngre elevene. 

Lekelederjobben er organisert slik:

  • Lekeledere blir plukket ut av de som søker.
  • Lekeledere jobber i par fordelt utover skolegården.
  • Det er en egen lekelederkomite som skal hjelpe til med å finne på leker til aktivitetstimen.
  • Man jobber i en periode på 12 uker.
  • Det er 6 lekeledere på en uke, så får man fri noen uker før man er lekeleder igjen.
  •  Når perioden er over gjør vi hyggelig sammen som takk for innsats.