Hovedseksjon

Mer Læring/Tidlig innsats 1. - 7. trinn

Mer læring

Mål for innsatsen

  • Alle elever skal utvikle grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet.
  • Løfte de elevene som trenger ekstra støtte i lesing, skriving og regning, i tillegg til språk- og begrepstrening.

 Intensiv opplæring ved bruk av

  • NISK – Intensivt språkkurs
  • Lesefres
  • Ny start matte
  • Snakkepakke
  • Kursing i grunnleggende ferdigheter i lesing og regning.