Det finnes hjelpetelefoner til barn, unge og foresatte med spørsmål om koronaviruset. Klikk på linkene under dersom du vil vite mer om disse tilbudene. 

Hjelpetelefon for foresatte

Hjelpetelefon for barn og unge

Her kan du laste ned brosjyren for Sommerskolen

Sende en SMS?

Ønsker du å sende en melding til dine barns lærerere eller melde om fravær, kan du bruke vår meldings-app. Den heter  "Skolemelding foresatte". 

Se en enkel brukerveiledning for mer informasjon (pdf). 

 

Du kan også melde om fravær ved å:

  • Logge inn i Skoleplattform Oslo via skolens hjemmeside og sende fraværsmelding fra meldingsverktøyet (knappen "Meld fravær")
  • Ringe skolen på tlf. 22820800