Hovedseksjon

Hjelpetelefoner til barn og foresatte med spørsmål om koronaviruset

Det finnes hjelpetelefoner til barn, unge og foresatte med spørsmål om koronaviruset. Klikk på linkene under dersom du vil vite mer om disse tilbudene. 

Hjelpetelefon for foresatte

Hjelpetelefon for barn og unge

Sende en melding til skolen?

Ønsker du å sende en melding til dine barns lærerere eller melde om fravær, kan du bruke vår meldings-app. Den heter  "Skolemelding foresatte". 

Se en enkel brukerveiledning for mer informasjon (pdf). 

Du kan også melde fravær ved å:

  • Logge inn i Skoleplattform Oslo via skolens hjemmeside og sende fraværsmelding fra meldingsverktøyet (knappen "Meld fravær")
  • Ringe skolen på tlf. 22820800