Helsesøster

Helsesøster: Vibeke Jansen Sørlie

Telefon: 905 89 107

E-post: vibekejansen.sorlie@bal.oslo.kommune.no

Sted: Kontoret ligger i inngang A2, ved siden av gymsalen.

 

Mer informasjon om skolehelsetjenesten kan du lese om på Oslo kommunes nettsteder.