Helsesykepleier

Helsesøster

Helsesykepleier: Vibeke Jansen Sørlie

Telefon: 22 82 08 13 eller  905 89 107

E-post: vibekejansen.sorlie@bal.oslo.kommune.no

Adresse: Alna Helsestasjon v/helsesykepleier Lutvann skole, Postboks 65 Furuset,
                 Trygve Liesplass 1, 1051 Oslo

Sted: Kontoret ligger i inngang A2, ved siden av gymsalen.

Helsesykepleier er med på skolens R-team og elevmøter.

 

Mer informasjon om skolehelsetjenesten kan du lese om på Oslo kommunes nettsteder.