Helsesøster

Helsesøster

Helsesøster: Vibeke Jansen Sørlie

Telefon: 22 82 08 13 eller  905 89 107

E-post: vibekejansen.sorlie@bal.oslo.kommune.no

Sted: Kontoret ligger i inngang A2, ved siden av gymsalen.

Helsesøster er med på skolens R-team og elevmøter.

 

Mer informasjon om skolehelsetjenesten kan du lese om på Oslo kommunes nettsteder.