Hovedseksjon

Helsesykepleier

Helsesøster

Helsesykepleier: Vibeke Jansen Sørlie

Telefon: 22 82 08 13 eller  905 89 107

E-post: vibekejansen.sorlie@bal.oslo.kommune.no

Adresse: Alna Helsestasjon v/helsesykepleier Lutvann skole, Postboks 65 FurusetTrygve Liesplass 1, 1051 Oslo

Sted: Kontoret ligger i inngang A2, ved siden av gymsalen.

Helsesykepleier er med på skolens R-team og elevmøter.

Om man ikke får tak i skolehelsesykepleier på Lutvann, kan man ringe til skolehelsetjenesten og få snakke med en av de andre skolehelsesykepleierne i bydelen.

Telefon: 23479604 (08:00.15:00)

Mer informasjon om skolehelsetjenesten kan du lese om på Oslo kommunes nettsteder.