Driftsstyret

Byrådet oppnevner styremedlemmer og varamedlemmer. FAU, ansatte, bydelsutvalgene og elevrådet innstiller.
Driftsstyret er plassert i linjen mellom etatssjef og rektor.

 bok

Driftsstyret som organ skal

  • Representere eiers interesser
  • Bygge på at styremedlemmene representerer felles interesser
  • Skal arbeide i tråd med gjeldende politiske målsettinger og etter eiers retningslinjer
  • Skal fremme skolens formål

Møteplan 2016

  • Mandag 18. januar.
  • Mandag 7. mars.
  • Mandag 18. april
  • Mandag 13. juni
  • Mandag 19. september.
  • Mandag 14. november.

Alle dager kl. 18.00 på møterommet i 2. etasje på Lutvann skole. Møterammen er 2 timer (veiledende).

Driftstyrets medlemmer

Representanter for foreldrene:
Tina R Hov- Gylthe (driftstyreleder) og Helen Svensson (FAU-leder)

Representanter for de ansatte:

Astrid Valla og Kine Dahlen Soleng

Politisk oppnevnte:

Svein Harald Grande (A), Børge Ingvaldsen (H) og  John Sørå (FrP)