Driftsstyret

Byrådet oppnevner styremedlemmer og varamedlemmer. FAU, ansatte, bydelsutvalgene og elevrådet innstiller.
Driftsstyret er plassert i linjen mellom etatssjef og rektor.

 bok

Driftsstyret som organ skal

 • Representere eiers interesser
 • Bygge på at styremedlemmene representerer felles interesser
 • Skal arbeide i tråd med gjeldende politiske målsettinger og etter eiers retningslinjer
 • Skal fremme skolens formål

Møteplan 2020

 • Mandag 13. januar
 • Mandag 2. mars
 • Mandag 20. april
 • Mandag 8. juni
 • Mandag 14. september
 • Mandag 23. november
 • Mandag 18. januar 2021

Disse datoene er foreslått for å nå rapporteringsfrister, unngå kollisjoner med politiske møter og sett i forhold til møter i Skolemiljøutvalget. 

Alle dager kl. 18.00 på møterommet i 2. etasje på Lutvann skole. Møterammen er 2 timer (veiledende).

Driftstyrets medlemmer

Representanter for foreldrene:
Camilla Molobi (driftstyreleder) og Lars Håkedal (FAU representant)

Representanter for de ansatte:

Kim Søraa Westrum og Kamran Mohammed Bhatti

Politisk oppnevnte:

Heidrun Ullerud, Joakim Brekke Grøtting og Richard Muskaug