Hovedseksjon

Driftsstyret

Byrådet oppnevner styremedlemmer og varamedlemmer. FAU, ansatte, bydelsutvalgene og elevrådet innstiller.
Driftsstyret er plassert i linjen mellom etatssjef og rektor.

 bok

Driftsstyret som organ skal

  • Representere eiers interesser
  • Bygge på at styremedlemmene representerer felles interesser
  • Skal arbeide i tråd med gjeldende politiske målsettinger og etter eiers retningslinjer
  • Skal fremme skolens formål

Driftstyrets medlemmer

Representanter for foreldrene:
Camilla Molobi (driftstyreleder) og Lars Håkedal (FAU representant)

Representanter for de ansatte:

Kim Søraa Westrum og Kamran Mohammed Bhatti

Politisk oppnevnte:

Heidrun Ullerud, Joakim Brekke Grøtting og Richard Muskaug