Driftsstyret

Byrådet oppnevner styremedlemmer og varamedlemmer. FAU, ansatte, bydelsutvalgene og elevrådet innstiller.
Driftsstyret er plassert i linjen mellom etatssjef og rektor.

 bok

Driftsstyret som organ skal

 • Representere eiers interesser
 • Bygge på at styremedlemmene representerer felles interesser
 • Skal arbeide i tråd med gjeldende politiske målsettinger og etter eiers retningslinjer
 • Skal fremme skolens formål

Møteplan 2018

 • Mandag 15. januar
 • Mandag 5. mars
 • Mandag 16. april
 • Mandag 11. juni
 • Mandag 17. september
 • Mandag 12. november
 • Mandag 14. januar 2019

Disse datoene er foreslått for å nå rapporteringsfrister, unngå kollisjoner med politiske møter og sett i forhold til møter i Skolemiljøutvalget. 

Alle dager kl. 18.00 på møterommet i 2. etasje på Lutvann skole. Møterammen er 2 timer (veiledende).

Driftstyrets medlemmer

Representanter for foreldrene:
Tina R Hov- Gylthe (driftstyreleder) og Helen Svensson (FAU-leder)

Representanter for de ansatte:

Astrid Valla og Kine Dahlen Soleng

Politisk oppnevnte:

Svein Harald Grande (A), Børge Ingvaldsen (H) og  John Sørå (FrP)

Innkallinger til driftstyremøter

Referater fra driftstyremøte