Hovedseksjon

Spesialgruppe Soltoppen

I gruppen arbeider det tre pedagoger, en assistent, en miljøarbeider og en vernepleier. Soltoppen disponerer flere ulike rom på skolen. Det gir gode muligheter for individuell tilrettelegging. Alle elevene har både læringsaktiviteter sammen som gruppe, og individuelle opplegg ut fra sine behov med en voksen.

Elevene i spesialgruppen integreres på forskjellige vis i de andre klassene, både individuelt og gruppevis, både i friminutt og i undervisning.

Vi har flotte utemuligheter rundt skolen vår og vi bruker ofte skogen som læringsarena, gjerne sammen med et annet klassetrinn.

Søknad om plass i spesialskole/gruppe

Oslo kommune har et begrenset antall plasser i kommunale spesialskoler og spesialgrupper ved ordinære grunnskoler. Foresatte til elever med omfattende behov for spesialundervisning kan søke om plass ved disse tilbudene. Elevenes mulighet til å få plass i spesialskole/spesialgrupper er avhengig av antall ledige plasser.

På Oslo kommunes hjemmesider kan man lese mer om de ulike tilbudene i kommunen. Der finner man også flere opplysninger om søknader, saksgang og frister.

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/spesialundervisning/spesialundervisning-og-ppt/