Hovedseksjon

Ord og begreper

Mer læring

Mål for innsatsen


Elevene

  • Utvider ordforrådet
  • Bygger bro mellom hverdagsspråk og fagspråk
  • Lærer strategier for å finne ut hva ord betyr, og tilegner seg flere ord på egen hånd

Lærerne

  • Underviser systematisk og modellerer strategier slik at elevene forstår og tilegner seg nye ord og begreper
  • Arbeider bevisst med sentrale begreper i planlegging, gjennomføring og oppsummering av en læringsøkt


Skolen

  • Har valgt en felles strategi for arbeid med ord og begreper, og følger opp elevenes utvikling systematisk