FAU

Møteplan for 2017/2018  

  Høst 2017

     Vår 2018

 • 27.sep
 •   31.jan
 • 25.okt
 •   28.feb
 • 29.nov
 •   04.apr
 
 •   25.apr
 
 •   30.mai

 

Natteravn på Trosterud

Foreldre på Haugerud ungdomsskole har tatt initiativ til natteravnvandringer utover våren. Oppmøte er utenfor Haugerud ungdomsskole kl. 21, vandringen varer til kl. 23.30. 

Alle er hjertelig velkommen til å være med!

 

Datoer for vandringer frem til sommeren er:

 • Lørdag 19. mai 
 • Lørdag 26. mai 
 • Lørdag 2. juni 
 • Lørdag 9. juni 
 • Lørdag 16. juni

 

Tildeling av tilskudd til grønne midler til skolehagen

Søknaden er innvilget med 10 000 kr.
Begrunnelsen for tilskudd:
"Tiltaket skaper miljøengasjement og skolehagen kan bli et sosialt møtested. Søker har gjennomførbare planer som kan engasjere både foreldre og barn. Tiltaket bør støttes 100%."

10 000 kr til skolens skøytebane

Søknaden om frivillighetsmidler til Lutvann skole skøytebanelag har blitt behandlet. 10 000 kr er bevilget til innkjøp av brøyteredsakper og utstyr. Les mer her.

Fau sine planer for skoleåret

 • Ball for 5. - 7. trinn
 • Skøytekveld 
 • Karneval for 1. - 4. trinn
 • Frokost på 17. mai

 

FAU-representanter skoleåret 2017/2018

 • Leder: Helen Svensson, 7. trinn, lutvannskolefauleder@gmail.com
 • Nestleder: Camilla Molobi, 5.trinn
 • Sekretær: Rahat Kahn, 3.trinn
 • Kasserer: Uma Navaratnam , 7.trinn

FAU-representantene på alle trinn 2017/2018

 

Skolemiljøutvalget 2017/2018

 • Krzysztof Bosko , 1. trinn
 • Gabor Tamas Dobos, 3. trinn

 

Samarbeidsforum FAU-AKS 2017/2018

 • Mareb Retterstøl 3.trinn
 • Marius Hofstad, 5. trinn
 • Gabor Tamas Dobos 2.trinn
 • Krzysztof Bosko 1.trinn

 

 Hvilke retningslinjer har FAU? 

 • Foreldre skal ha medansvar i skolen
 • FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene
 • FAU skal medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • FAU skal legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • FAU skal skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet  

 

Som medlem av FAU kan du få:

 • Mulighet til å bli godt kjent med skolens virksomhet
 • Mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen
 • Bidra til en bedre skolehverdag for elevene
 • Mulighet til å bli kjent med skolens ledelse
 • Mulighet til å kjent med andre foreldre 

Vedtekter for FAU ved Lutvann skole

 

FAU Lutvann er en frivillig organisasjon i Brønnøysund 

Organisasjonsnummer: 912 411 656

Navn/foretaksnavn: FAU LUTVANN SKOLE

Organisasjonsform: Forening/lag/innretning

Særlige opplysninger: Registrert i Frivillighetsregisteret

Styret

Styrets leder: Helen Svensson

Nestleder: Camilla Molobi

Styremedlem: Rahat Kahn, Uma Navaratnam