FAU

Møteplan for 2018/2019

Høst 2018 Vår 2019
 • 29. aug
 • 30. jan
 • 10. okt
 • 27. feb
 • 31. okt
 • 27. mar
 • 28. nov
 • 24. apr
 
 • 5. jun

FAU sine planer for skoleåret

 • Ball for 6. og 7. trinn: 25. januar 2019 (infomøte 5. desember)
 • Disko for 4. og 5. trinn: 16. november 2018 (infomøte 17.oktober)
 • Karneval for 1.–3. trinn: 15. februar 2019 (infomøte 3. januar)
 • Frokost på 17. mai

Foreldrekaffe

 • 23. september: Dugnad ved uteskolen
 • 21. oktober: Byttemarked
 • 20. januar: Skøytedag (med værforbehold)

Tildeling av tilskudd til grønne midler i skolehagen

Søknaden har blitt innvilget med 10 000 kr.
Begrunnelsen for tilskudd: "Tiltaket skaper miljøengasjement og skolehagen kan bli et sosialt møtested. Søker har gjennomførbare planer som kan engasjere både foreldre og barn. Tiltaket bør støttes 100%."

I etterkant av dette tilskuddet har bla. 1. trinn på AKS sådd frø i drivhuset på Trosterud våren 2018. Grønnsaker, urter og blomster har også blitt plantet ut i skolehagen i mai og juni.

Grønne midler

 

10 000 kr til skolens skøytebane

Søknaden om frivillighetsmidler til Lutvann skole skøytebanelag har blitt behandlet. 10 000 kr er bevilget til innkjøp av brøyteredsakper og utstyr. Les mer her.

Skøytegruppa består av foreldre som på dugnad sprøyter og skraper skøytebanen.

skøytegruppa


 

FAU-representanter skoleåret 2018/2019 (oversikt kommer snart)

 • Leder: Helen Svensson, 6. trinn lutvannskolefauleder@gmail.com
 • Nestleder: Camilla Molobi, 6. trinn
 • Sekretær: Raht Kahn, 4. trinn
 • Kasserer: Geearmine Cabusao, 1. trinn
   

Skolemiljøutvalget 2018/2019

Samarbeidsforum FAU-AKS 2018/2019

Hvilke retningslinjer har FAU?

 • Foreldre skal ha medansvar i skolen
 • FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene
 • FAU skal medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • FAU skal legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • FAU skal skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet
   

Som medlem av FAU kan du få:

 • Mulighet til å bli godt kjent med skolens virksomhet
 • Mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen
 • Bidra til en bedre skolehverdag for elevene
 • Mulighet til å bli kjent med skolens ledelse
 • Mulighet til å kjent med andre foreldre
   

Vedtekter for FAU ved Lutvann skole

FAU Lutvann er en frivillig organisasjon i Brønnøysund

Organisasjonsnummer: 912 411 656

Navn/foretaksnavn: FAU LUTVANN SKOLE

Organisasjonsform: Forening/lag/innretning

Særlige opplysninger: Registrert i Frivillighetsregisteret

Styret

Styrets leder: Helen Svensson

Nestleder: Camilla Molobi

Styremedlem: Rahat Kahn, Uma Navaratnam