FAU

10 000 kr til skolens skøytebane

Søknaden om frivillighetsmidler til Lutvann skole skøytebanelag har blitt behandlet. 10 000 kr er bevilget til innkjøp av brøyteredsakper og utstyr. Les mer her.

Fau sine planer for skoleåret

 • Ball for 5. - 7. trinn
 • Skøytekveld 
 • Karneval for 1. - 4. trinn
 • Frokost på 17. mai

 

FAU-representanter skoleåret 2015/2016

Hele FAU 2015/2016

 

Skolemiljøutvalget 2015/2016

 • Emil Shamloo, 1. trinn
 • Marius Hofstad, 3. trinn

 

 Hvilke retningslinjer har FAU? 

 • Foreldre skal ha medansvar i skolen
 • FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene
 • FAU skal medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • FAU skal legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • FAU skal skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet  

 

Som medlem av FAU kan du få:

 • Mulighet til å bli godt kjent med skolens virksomhet
 • Mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen
 • Bidra til en bedre skolehverdag for elevene
 • Mulighet til å bli kjent med skolens ledelse
 • Mulighet til å kjent med andre foreldre 

Vedtekter for FAU ved Lutvann skole

 

FAU Lutvann er en frivillig organisasjon i Brønnøysund 

Organisasjonsnummer: 912 411 656

Navn/foretaksnavn: FAU LUTVANN SKOLE

Organisasjonsform: Forening/lag/innretning

Særlige opplysninger: Registrert i Frivillighetsregisteret

Styret

Styrets leder: Shiva Azari

Nestleder: Tina R Hov-Gylthe

Styremedlem: Maren Retterstøl Olaisen, Helen Britt-Marie Svensson