FAU

Møteplan for 2018/2019

Høst 2018 Vår 2019
 • 29. aug
 • 30. jan
 • 10. okt
 • 27. feb
 • 31. okt
 • 27. mar
 • 28. nov
 • 24. apr
 
 • 5. jun

FAU sine planer for skoleåret

 • Ball for 6. og 7. trinn: 25. januar 2019 (infomøte 5. desember)
 • Disko for 4. og 5. trinn: 16. november 2018 (infomøte 17.oktober)
 • Karneval for 1.–3. trinn: 15. februar 2019 (infomøte 3. januar)
 • Frokost på 17. mai

Foreldrekaffe

23. september: Dugnad ved uteskolen
21. oktober: Byttemarked
25. november: Julemarked
20. januar: Skøytedag (med værforbehold)

 

Tildeling av tilskudd til grønne midler til skolehagen

Søknaden er innvilget med 10 000 kr.
Begrunnelsen for tilskudd: "Tiltaket skaper miljøengasjement og skolehagen kan bli et sosialt møtested. Søker har gjennomførbare planer som kan engasjere både foreldre og barn. Tiltaket bør støttes 100%."

10 000 kr til skolens skøytebane

Søknaden om frivillighetsmidler til Lutvann skole skøytebanelag har blitt behandlet. 10 000 kr er bevilget til innkjøp av brøyteredsakper og utstyr. Les mer her.

FAU-representanter skoleåret 2018/2019 (oversikt kommer snart)

 • Leder: Helen Svensson, 6. trinn lutvannskolefauleder@gmail.com
 • Nestleder: Camilla Molobi, 6. trinn
 • Sekretær: Raht Kahn, 4. trinn
 • Kasserer: Geearmine Cabusao, 1. trinn 

FAU-representantene på alle trinn 2018/2019

 

Skolemiljøutvalget 2017/2018

Samarbeidsforum FAU-AKS 2017/2018

 • Mareb Retterstøl 3. trinn
 • Marius Hofstad, 5. trinn
 • Gabor Tamas Dobos 2. trinn
 • Krzysztof Bosko 1. trinn

Hvilke retningslinjer har FAU?

 • Foreldre skal ha medansvar i skolen
 • FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene
 • FAU skal medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • FAU skal legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • FAU skal skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet 

Som medlem av FAU kan du få:

 • Mulighet til å bli godt kjent med skolens virksomhet
 • Mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen
 • Bidra til en bedre skolehverdag for elevene
 • Mulighet til å bli kjent med skolens ledelse
 • Mulighet til å kjent med andre foreldre

Vedtekter for FAU ved Lutvann skole

FAU Lutvann er en frivillig organisasjon i Brønnøysund

Organisasjonsnummer: 912 411 656

Navn/foretaksnavn: FAU LUTVANN SKOLE

Organisasjonsform: Forening/lag/innretning

Særlige opplysninger: Registrert i Frivillighetsregisteret

Styret

Styrets leder: Helen Svensson

Nestleder: Camilla Molobi

Styremedlem: Rahat Kahn, Uma Navaratnam