Hovedseksjon

FAU

FAU-møter 2021/2022:
• 29.september
• 27.oktober
• 24.november
• 26.januar
• 2. Mars
• 27.april
• 11.mai
• 15.juni (siste skole dag 17 juni)
• 24.august
• 28.september (årsmøte+FAU møte)* før dette årsmøte skal alle ha klassetrinn ha valgt nye representanter og vara, viktig og ha foreldremøte før denne dagen

Protokoll Årsmøte FAU Lutvann Skole.pdf

 

Tildeling av tilskudd til grønne midler i skolehagen

Søknaden har blitt innvilget med 10 000 kr.
Begrunnelsen for tilskudd: "Tiltaket skaper miljøengasjement og skolehagen kan bli et sosialt møtested. Søker har gjennomførbare planer som kan engasjere både foreldre og barn. Tiltaket bør støttes 100%."

I etterkant av dette tilskuddet har bla. 1. trinn på AKS sådd frø i drivhuset på Trosterud våren 2018. Grønnsaker, urter og blomster har også blitt plantet ut i skolehagen i mai og juni.

Grønne midler

 

10 000 kr til skolens skøytebane

Søknaden om frivillighetsmidler til Lutvann skole skøytebanelag har blitt behandlet. 10 000 kr er bevilget til innkjøp av brøyteredsakper og utstyr. Les mer her.

Skøytegruppa består av foreldre som på dugnad sprøyter og skraper skøytebanen.

skøytegruppa

 

FAU-styret skoleåret 2021/2022 

 • Leder: Tina Watson
 • Nestleder: Camilla Molobi
 • Kasserer: Monica Ifejilika

Skolemiljøutvalget 2021/2022

 • Almir Misimovic 
 • Josef Wesman
   

Hvilke retningslinjer har FAU?

 • Foreldre skal ha medansvar i skolen
 • FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene
 • FAU skal medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • FAU skal legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • FAU skal skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet
   

Som medlem av FAU kan du få:

 • Mulighet til å bli godt kjent med skolens virksomhet
 • Mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen
 • Bidra til en bedre skolehverdag for elevene
 • Mulighet til å bli kjent med skolens ledelse
 • Mulighet til å kjent med andre foreldre
   

Vedtekter for FAU ved Lutvann skole

FAU Lutvann er en frivillig organisasjon i Brønnøysund

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU 

Nytt fra FAU

 

FAU NYTT MAI 2021 (klikk her)

Denne var ment å komme ut før 17. mai.

 

 

Nytt info fra FAU Nov 2020

 

Lutvann skole oppnår gode resultater på nasjonale prøver!

Hvert år kartlegges norske grunnskoleelevers grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk - gjennom nasjonale prøver. Målet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes ferdigheter, og dermed grunnlag for å vurdere kvaliteten på undervisningen. Kvaliteten på skolens innsats kan selvsagt ikke måles gjennom resultatene fra nasjonale prøver alene. Endringer i resultater fra år til år må ses i sammenheng med det skolen ellers vet om elevene og andre forhold som har betydning for resultatene. Men prøveresultatene gir en god pekepinn på elevenes ferdighetsnivå. Årets nasjonale prøver for 5. trinn viser at elevene ved Lutvann skole har veldig gode resultater og at de presterer over landsgjennomsnittet i både lesing, regning og engelsk. FAU og driftstyreleder Tina Rebecca Hov-Gylthe gratulerer med resultatene og setter pris på at skolen sier de vil bruke kunnskapen som prøvene gir aktivt i videre utvikling av undervisningsopplegg og særlig til å følge opp de elevene som har ekstra behov for hjelp og støtte.

Her kan du se mer om de nasjonale prøvene og årets resultater:

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/nasjonale-prover-5.-trinn/

 

Trafikksituasjonen ved Lutvann skole
Skolemiljøutvalget følger tett opp trafikksituasjonen på Lutvann skole. Vi oppfordrer alle barn å gå til skolen. Frisk luft og fysisk aktivitet gir en god start på dagen.

I høst har utbyggingen av Lutvann leir startet. Økt trafikk bekymrer skolen og Foreldrerådsutvalget. Den trafikale situasjonen er tatt opp med bydelen og bymiljøetaten flere ganger. I 2017 var det en befaring der bla skolens, ledelse, skolemiljøutvalget og bymiljøetaten var til stede. 

Det ble foreslått følgende

 • Utbedre eksisterende overgang fra innsnevring til forhøyet overgang.
 • Få en fotgjengerovergang tilpasset for beboere ved Lutvann boligsameie.
 • Skilt som markere skolevei på flere punkter enn nå. 

Det er ønskelig med en lysregulering av trafikken ved nåværende overgang, da dette kan være et pålitelig tilskudd til skolepatruljeordningen. Flere trafikale situasjoner viser at bilister ikke forstår hvordan ordningen med skolepatruljen fungerer. Dette er noe som skaper tillfeller der bilister kjører videre selv når de er lovpålagt å stoppe.

Skolemiljøutvalget tar opp dette som fast punkt og følger opp.

Vi minner om at det ikke lov til å kjøre inn på skolens parkeringsplass for å sette av barn om morgenen! Eleven må eventuelt settes av i rundkjøringen ovenfor nybygget. Dette er grunnet trafikksikkerhet og kapasitet på parkeringsplassen.