Hovedseksjon

Strategisk plan

Det er ikke en plan for alt skolen gjør, men en plan med tiltak på områder skolen satser ekstra på innenfor strategiperioden.

Vi på Lutvann skole har 4 målområder med tiltak vi jobber spesielt med:

  1. Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet.
  2. Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet.
  3. Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.
  4. Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing.