Hovedseksjon

Leksehjelp

For 1.- 4. klasse

Leksearbeid kan gjøres på AKS. Det vil bli tilrettelagt slik at det blir et rolig sted å arbeide med voksne som kan rettlede.

 

For 4.-7. klasse

Elevene kan melde seg  på leksearbeid. Leksehjelpen avholdes før skoletid eller etter skoletid. Se tabell under eller sjekk ditt barns ukeplan for mer informasjon.

leksehjelp