Hovedseksjon

Om AKS på Lutvann

Juni AKS

Til foresatte i Aktivitetsskolen

Dersom foresatte ønsker endringer i oppholdstiden, må de søkes om dette elektronisk. Oppholdstiden kan endres med virking fra 1. august eller 1. januar. I særlige tilfeller kan oppholdstiden endres med virkning fra andre tidspunkt. 

Den 28.05.18 vedtok Byrådsavdelingen for kunnskap og oppvekst ny forskrift om kommunale Aktivitetsskoler i Oslo kommune. En av de enderingene i vedtektene er at aktivitetsskolen kan holde stengt i forbindelse med planleggingsdager inntil to dager i året. 

Aktivitetsskolen er og skal være et læringsstøttende tilbud. 
Det vil si at elevene her skal få praktisk mengdetrening i alle skolefagene. Vi har lek og aktivitet i fokus samtidig som elevene får trent på praktiske oppgaver innenfor de forskjellige fagene de har i undervisningen på skolen.

  

I år har vi 189 elever i Aktivitetsskolen vår. Elevene fordeler seg på fem baser:

     Eventyrskogen (1. trinn)

     Regnbuen (2. trinn)

     Jupiter (3. trinn) 

     Neptun (4. trinn)

     Soltoppen (spesialbase)

 

Praktisk informasjon


Elevene må ha med seg matpakke til AKS de dagene det ikke serveres varm mat. Til matpakken serverer vi alltid fruktsmoothie på tirsdager.

     1. trinn - 4. trinn og Soltoppen:

Vi serverer varm mat på mandager og fredager.

I skolens ferier og andre fridager, har AKS heldagsåpent. For ferier vil de bli sendt et eget opmeldingsskjema, som må returneres selv om tilbudet ikke benyttes.

     I begynnelsen av hver måned blir det lagt ut en plan for hele måneden. På denne planen står det konkret hvilke læringsstøttende aktiviteter vi skal ha for hver dag.  Denne planen finner du på hjemmesiden til Lutvann skole, under "Aktivitetsskolen" og fanen "Månedsplaner".

     Vi ønsker at dere enten ringer eller sender SMS på basetelefonen. Dere kan også sende en underskrevet lapp med barnet. Muntlige beskjeder som kun blir gitt til barnet vil ikke være gyldig.

     Hvis barnet skal hentes av andre enn foresatte, må det gis beskjed på forhånd.

     Foresatte har ansvar for at det er orden på barnas garderobeplass og at det til enhver tid finnes skiftetøy fordi vi er mye ute, uansett vær og årstid. Derfor er det viktig at barna har klær og sko som passer til årstidene. Det er meget lurt å bruke tekstil-tusj for merking av klær og sko.

Det er veldig viktig for oss å ha et godt samarbeid med foresatte. Vi ønsker gjerne positive og negative tilbakemeldinger om barnas trivsel og velvære.

Gratis kjernetid 2020/2021 for elever på

1. - 4. trinn

Barnet ditt kan være i AKS hver dag etter skoletid, 12 timer i uken og 2 dager i skolens ferier. Du kan også få heldagsplass til redusert pris. En heldagsplass vil koste fra kr. 242- til kr. 1029,- avhengig av inntekt. Da kan barnet ditt være i AKS før og etter skoletid og alle dager i skolens ferier. AKS er stengt i hele juli måned.