Hovedseksjon

Neptun (4. trinn)

Personalet

Miran Kadri (baseleder)

Hedjia Seceragic

 

Mohamed Boughanjayan

Amir Hamza

Miljøarbeider:
Jan Christian  Gulbransen


Kontaktinformasjon:

Tlf: 48188854
E-post: miran1410@osloskolen.no

AKS leder:
Tlf: 22820860
E-post:  saima.ahmed@ude.oslo.kommune.no