Jupiter (3. trinn)

Personalet


Miran Kadri (baseleder)

Fatime Redjepi

Mohamed Boughanjayan

Hunees Butt
      


Miljøarbeider:
Jan Christian  Gulbransen

Kontaktinformasjon:
Tlf: 48194009
E-post: miran1410@osloskolen.no

AKS leder:
Tlf: 22820860
E-post:  saima.ahmed@ude.oslo.kommune.no