Lutvann skole oppnår gode resultater på nasjonale prøver

Lutvann skole

Her kan du se mer om de nasjonale prøvene og årets resultater:

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/nasjonale-prover-5.-trinn/