Trafikksituasjonen ved Lutvann skole

Lutvann skole

I 2017 var det en befaring der bla skolens, ledelse, skolemiljøutvalget og bymiljøetaten var til stede. Det ble foreslått følgende 

·  Utbedre eksisterende overgang fra innsnevring til forhøyet overgang.

·  Få en fotgjengerovergang tilpasset for beboere ved Lutvann boligsameie.

·  Skilt som markere skolevei på flere punkter enn nå. 

Det er ønskelig med en lysregulering av trafikken ved nåværende overgang, da dette kan være et pålitelig tilskudd til skolepatruljeordningen. Flere trafikale situasjoner viser at bilister ikke forstår hvordan ordningen med skolepatruljen fungerer. Dette er noe som skaper tilfeller der bilister kjører videre selv når de er lovpålagt å stoppe.

Skolemiljøutvalget tar opp dette som fast punkt og følger opp.

Vi minner om at det ikke lov til å kjøre inn på skolens parkeringsplass for å sette av barn om morgenen! Eleven må eventuelt settes av i rundkjøringen ovenfor nybygget. Dette er grunnet trafikksikkerhet og kapasitet på parkeringsplassen.