Uteskolebesøk

Uteskolebesøk

Ledelsen gikk sammen med dem inn til badeplassen ved Lutvann, og informerte på veien om uteskolen. Samtalen dreide seg om at uteskole er en alternativ læringsarena hvor klasserommet flyttes ut, og det jobbes tverrfaglig med mål fra læreplanen. De fikk også høre hvordan skole og Aktivitetsskolesamarbeider rundt dette i og med at AKS er en naturlig del av skolen, og hvordan foreldrene involveres.  

Elevene på 4. trinn var i full gang på badeplassen da våre finske kollegaer kom. De hadde hatt samling og var i gang med tre ulike arbeidsstasjoner; brobygging, spikking og en stasjon hvor de observerte et tre og skrev ned funnene. Deretter ble det grilling av pølser og pinnebrød og koking av kaffe på bål. Mens finnene og ledelsen gikk tilbake til skolen, hadde elevene en oppsummering til sin uteskolebok (hva var dagens mål, hva har de lært, hva har de gjort og hvorfor, hvilke fag har de hatt, hva har de opplevd). To meget engasjerte foreldre deltok også på dagens uteskole, Lars som instruerte i brobygging og Helen som bidro med bål. En stor takk til dere for at dere er så engasjerte og hjelper til når det trengs.

uteskolebesøk
uteskolebesøk
uteskolebesøk